Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden vakantiewoningen Noarder Pleats, buitenverblijf

Boeking

Een vakantiewoning in Noarder Pleats, buitenverblijf kan mondeling of schriftelijk (incl. e-mail) worden geboekt. Voorafgaand aan de boeking informeert de gast naar de beschikbaarheid van de vakantiewoning in Noarder Pleats, buitenverblijf.

Administratieve bevestiging

Als een gast een vakantiewoning heeft geboekt, dan krijgt hij/zij daarvan per e-mail of per post een administratieve bevestiging, de zgn. boekingsbrief. Op zijn/haar beurt bevestigt de gast de aldus vastgelegde boeking.

Geldende tarieven

Bij boeking van een vakantiewoning gelden de door Noarder Pleats, buitenverblijf voor die periode bekend gemaakte tarieven.

Betaling

De volledige huursom (inclusief schoonmaakkosten, toeristenbelasting en eventuele extra's; o.a. linnengoed) is voor aankomst verschuldigd.
De aanbetaling bedraagt 50% van de volledige huursom. De gast voldoet de aanbetaling binnen 10 dagen na de dag van toezending van de boekingsbrief.
De gast voldoet het restant van de volledige huursom uiterlijk 4 weken voor aankomst.
Als een vakantiewoning binnen 6 weken voor aankomst wordt geboekt, wordt de volledige huursom ineens voldaan. De gast maakt het hele bedrag per omgaande over aan Noarder Pleats, buitenverblijf.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen bij de boeking van een vakantiewoning in Noarder Pleats, buitenverblijf. Wanneer een gast een eventuele annulering wil verzekeren, dient hij/zij daar zelf voor te zorgen.

Annulering en annuleringsvergoeding

Als een gast de boeking van een vakantiewoning wil annuleren, meldt hij/zij dit aan Noarder Pleats, buitenverblijf. De gast is de volgende percentages annuleringsvergoeding verschuldigd:

In de boekingsbrief vermelde bijkomende kosten worden in de annuleringsvergoeding begrepen indien en voor zover Noarder Pleats, buitenverblijf deze kosten niet meer kan vermijden.

Ontbinding boekingsovereenkomst

Als een gast niet tijdig betaalt kan Noarder Pleats, buitenverblijf eenzijdig de boeking ontbinden. Noarder Pleats, buitenverblijf zendt hiervan schriftelijk bericht aan de gast. De gast is de toepasselijke annuleringsvergoeding verschuldigd, tenzij alsnog nieuwe - schriftelijk vastgelegde - afspraken over de betaling worden gemaakt.

Afwijking voorwaarden

In overleg en met wederzijds goedvinden kunnen gast en Noarder Pleats, buitenverblijf besluiten af te wijken van de boekingsvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op boeking van vakantiewoningen in Noarder Pleats, buitenverblijf.

Noarder Pleats, buitenverblijf

De verhuur van de vakantiewoningen in Noarder Pleats, buitenverblijf is een particuliere activiteit van Willem Dieperink en Margje Duursma te Smallebrugge (Frl). BTW-id: NL001262745B82.
De exploitatie van de conferentieruimte in Noarder Pleats, buitenverblijf is een activiteit van Margje Duursma, communicatie en coaching, te Smallebrugge (Zuidwest-Friesland). KvK Leeuwarden nummer: 3012 80 77. BTW-id: NL001262745B82.

Contact gegevens Noarder Pleats, buitenverblijf

NAW gegevens en telefoonnummers zijn vermeld op de contact pagina.

Noarder Pleats buitenverblijf - vakantiehuizen & conferentieoord