Zuidwest-Friesland

Klokkenstoel Smallebrugge
Water, weide en wolken
Kievit

Smallebrugge ligt midden in het Friese merengebied van Zuidwest-Fryslân.
Zuidwest-Fryslân is in 2005 door het rijk aangewezen tot Nationaal Landschap vanwege de unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen.

Van de elf Friese steden liggen er zeven in de Zuidwest-hoek: Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward.

In het noorden zijn er de terpengebieden.
In het zuiden ligt Gaasterland met zijn bossen en heuvels.
En in het westen ligt de prachtige IJsselmeerkust met kliffen, natuurterreinen en stranden.

De Friezen zijn "grutsk" (trots) op dit Nationaal Landschap.
Een mooi beeld van het gebied en zijn ontstaansgeschiedenis.
Noarder Pleats buitenverblijf - vakantiehuizen & conferentieoord